Privacy beleid

Zodra je onze website www.onroadbrand.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We behandelen je informatie altijd met zorg en slaan deze veilig op. Als je vragen hebt of wilt weten welke informatie we over jou hebben, neem dan contact met ons op. Indien nodig kunnen we deze privacyverklaring aanpassen. We raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 juli 2024.

Inhoud:
1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
2. Wie gebruikt jouw gegevens?
3. Van wie gebruiken we gegevens?
4. Hoe komen we aan jouw gegevens?
5. Welke gegevens van jou gebruiken we?
6. Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?
7. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
8. Met wie delen we jouw gegevens?
9. Waar slaan we jouw gegevens op?
10. Hoe veilig zijn jouw gegevens bij ons?
11. Wat zijn jouw rechten?
12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
13. Welke cookies gebruiken we?
14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die we verwerken en op alle aan ons gerelateerde domeinen. Dit betreft de persoonlijke gegevens van iedereen die ooit contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contacten. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die naar jou als individu kunnen worden herleid, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Als je meer wilt weten over persoonlijke gegevens, bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt jouw gegevens?
Onroadbrand is verantwoordelijk voor de website www.onroadbrand.nl en daarmee de verantwoordelijke persoon voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De gegevens zijn:
Mohammed Mustafa Shams

3. Van wie gebruiken we gegevens?
We verwerken de persoonlijke gegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit omvat bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe komen we aan jouw gegevens?
We ontvangen de gegevens direct van jou zodra je:
• gegevens invult op onze website

5. Welke gegevens van jou gebruiken we?
We gebruiken de volgende gegevens:
• naam
• geslacht
• afleveradres
• e-mailadres
• telefoonnummer

6. Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?
We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze mogen gebruiken:
• we hebben jouw toestemming ontvangen om je persoonlijke gegevens te gebruiken

7. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren je persoonlijke gegevens zolang we wettelijk verplicht zijn en zolang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld, zolang je klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Als je meer wilt weten over hoe lang we specifieke gegevens over jou bewaren, neem dan contact met ons op.

8. Met wie delen we jouw gegevens?
We verwerken je persoonlijke gegevens alleen zelf. We delen je persoonlijke gegevens niet met anderen.

9. Waar slaan we jouw gegevens op?
We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte. Dit betekent dat we je gegevens ook binnen de EER opslaan. Als je hier vragen over hebt, neem dan gerust contact met ons op.

10. Hoe veilig zijn jouw gegevens bij ons?
We hebben veel gedaan om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen, zowel organisatorisch als technisch. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in verkeerde handen vallen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. We zorgen er ook voor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die van ons toestemming hebben gekregen. Als je vragen hebt over de specifieke methode van beveiliging, neem dan contact met ons op.

11. Wat zijn jouw rechten?
Omdat we je persoonlijke gegevens gebruiken, heb je verschillende rechten. We hebben deze rechten hieronder voor je opgesomd.

Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en duidelijke manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring in detail uit welke gegevens we van jou verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

Recht op inzage
Je mag ons altijd vragen om de gegevens die we over jou hebben in te zien.

Recht op correctie
Je mag ons vragen om je gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht van bezwaar
Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we je persoonlijke gegevens gebruiken. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Je kunt ons laten weten dat je geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. Dit geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Als je klant bij ons bent of als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens, mag je ons vragen om je digitale gegevens die we over jou hebben te sturen. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wilt.

Recht op beperking
Je mag vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen opslaan maar niet gebruiken.

Recht op vergetelheid
Je mag ons vragen om alle gegevens die we over jou hebben te verwijderen. We zullen dan alle gegevens verwijderen die naar jou herleid kunnen worden. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Bijvoorbeeld, we moeten sommige gegevens zeven jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen
Je mag een klacht indienen over de manier waarop we met je gegevens omgaan. Als je een klacht hebt, lossen we die graag voor je op. Neem hiervoor contact met ons op. Je kunt je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar als het nodig is, kun je ook naar de rechter stappen. In dat geval is de rechtbank in de woonplaats van Mohammed Mustafa Shams degene die je klacht zal behandelen.

Hoe dien ik een verzoek of klacht in?
Je kunt je verzoek of klacht bij ons indienen door een mail te sturen naar onroadbrand@gmail.com We verwerken elk verzoek of klacht binnen 30 dagen. Als je meerdere verzoeken of klachten indient of als je een complex verzoek of klacht indient, kan dit meer tijd kosten. In dat geval nemen we binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om jezelf te identificeren. In dat geval vragen we je om bepaalde informatie te verstrekken om ervoor te zorgen dat je de juiste persoon bent van wie de persoonlijke gegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn met name te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast gelden de algemene regels die onder Nederlands recht van toepassing zijn op onze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken we?
Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van jou mogen gebruiken. Als je ons toestemming hebt gegeven om je profiel te personaliseren op basis van je surf- en zoekgedrag, kunnen we onze website speciaal voor jou instellen zodat het gebruik makkelijker en persoonlijker wordt. Dit doen we met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website op je hardware wordt geplaatst. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloginformatie te verzamelen

14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
We richten ons niet op minderjarigen met onze website. Dit betekent dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om onze website te gebruiken. Als je minderjarig bent wanneer je onze website of webshop bezoekt, gaan we ervan uit dat je deze toestemming hebt gekregen voor je bezoek.